E-L 10-21, P 10-19 @ SOLARIS

1.1. Müügitingimused kehtivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.estoniandesignhouse.ee omaniku Eesti Disainerite Liit MTÜ (edaspidi Eesti Disaini Maja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Eesti Disaini Maja vahelisi suhteid Eesti Disaini Maja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Eesti Disaini Maja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.estoniandesignhouse.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.6. Eesti Disaini Maja ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.estoniandesignhouse.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Eesti Disaini Maja e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2.1. Eesti Disaini Maja e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes. Kampaaniate soodushindade puhul on tootelehel ära toodud nii uus hind kui ka mahakriipsutatult vana hind.

2.2 Hinnad sisaldavad käibemaksu, kuna e-poe omanik Eesti Disainerite Liit MTÜ on registreeritud Eesti Maksu- ja Tolliametis kui käibemaksukohustuslane (KMKR EE101011752)

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused. Postikulu ei rakendu tellimustele, millele klient tuleb ise Eesti Disaini Majja järele.

2.4. Eesti Disaini Maja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3.1. Eesti Disaini Maja teeb kõik endast võimaliku, et e-poe toodete laoseisud vastaksid tegelikkusele. Juhul, kui toode on reaalsuses otsa saanud, on Kliendil õigus valida, kas soovib saada raha tagasi või valib endale Eesti Disaini Maja e-poest samas väärtuses uue(d) toote(d) või kinkekaardi.

3.2. Eesti Disaini Maja teeb kõik endast võimaliku, et e-poest ostetud tooted vastaksid ka tegelikkuses näidispiltidele. Mõnikord (nt taaskasutatud materjalide korral) võib toote tegelik välimus  või värv erineda veidi tootepiltidest.

3.3. Eesti Disaini Maja pingutab, et toodete kirjeldused oleksid ammendavad, seega uuendab ta toodete infot regulaarselt. Kui toote kirjeldus ei ole ammendav, on kliendil võimalus esitada lisaküsimusi aadressil info@estoniandesignhouse.ee ning Eesti Disaini Maja teeb endast kõik võimaliku, et pakkuda puuduvat lisainformatsiooni.

4.1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, arvega või EveryPay kaudu. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti. Tooteid enne müügilepingu jõustumist ei broneerita (nt ostukorvi lisamisel).

5.1. Eesti Disaini Maja kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

5.2. Eesti Disaini Maja e-poest ostes on võimalik valida kolme kättesaamis viisi vahel:
5.2.1. Klient tuleb oma ostudele ise järele alates kokkulepitud ajast Eesti Disaini Maja poodi lahtiolekuaegadel (Solaris – Estonia pst 9, Tallinn, Eesti). Kohaletoimetamise kulusid ei kaasne.

5.2.2. Kaup saabub Kliendi valitud Omniva või Itella pakiautomaati (rakendub tavapärane postikulu). Tellitud kauba saabumisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-i/e-kirja teel. Sõnum sisaldab ukse avamiseks vajalikku uksekoodi. Saadetise hoiuaeg pakiautomaadis on 7 (seitse) kalendripäeva. Kui saadetist ei võeta hoiuaja jooksul automaadist välja, tagastatakse saadetis Eesti Disaini Majale.

5.2.3. Kaup saabub Omniva postiteenusega (rakendub tavapärane postikulu). Kui tellitud kaupa ei õnnestu üle anda, jõuab kaup postkontorisse ja Kliendile saadetakse teavitus posti teel. Paki hoiuaeg postkontoris on 15 (viisteist) kalendripäeva. Juhul kui klient ei väljasta pakki selle aja jooksul, tagastatakse saadetis Eesti Disaini Majale.

5.6. Juhul kui Klient ei väljasta tellitud tooteid postkontorist või pakiautomaadist hoiuaja jooksul, hüvitab Klient Eesti Disaini Majale korduva saatmisega seotud kulud.

5.7. Tellitud kaup peaks jõudma Kliendini ideaalses korras ning kinnises pakendis. Kui pakend või toode on transpordil viga saanud, siis palume Kliendil sellest Eesti Disaini Maja teavitada aadressil info@estoniandesignhouse.ee.

5.8. Kohaletoimetamise kohustus loetakse täidetuks, kui tellitud kaup jõuab Omniva postkontorisse, Omniva pakiautomaati või Klient on tellimuse alusel kauba kätte saanud Eesti Disaini Majast (Estonia pst 9, Tallinn, Eesti).

5.9. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Eesti Disaini Maja ja postiteenuse osutaja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab klient oma soovist taganeda müüjale teatada. Asi tuleb tagastada vastavalt VÕS §-le 56 lg 3 viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest müüjale.

6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

6.3 Taganemisavaldus peab sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud tellimuse numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks.

6.5. Kauba tagastamise kulu seadusega ettenähtud summa ulatuses kannab Klient, va p 5.6.

6.6. Eesti Disainerite Liit  MTÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

6.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Eesti Disaini Maja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Samuti ei kuulu tagastamisele transpordikulu, mis Eesti Disaini Majale tasuti toote saatmiseks Kliendile. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

Toote tagastamiseks saada palun enne postitamist teavitus aadressile eshop@estoniandesignhouse.com ja märgi järgnev info:  Tellija nimi, tellimuse number, tagastatav toode ja soovi korral vahetustoode, arveldusarve juhul, kui maksja andmed ei ühti tagasimakse saaja andmetega.

Toote saab tagastada Eesti Disaini Maja showroomi (Estonia pst 9, Solaris keskus) või saata pakk Solaris keskuse Itella või Omniva pakiautomaati. Telefoni nr: +372 535 711 50

6.9. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile eshop@estoniandesignhouse.com vastavasisulise avalduse.

6.10. Eesti Disaini Maja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus www.estoniandesignhouse.ee poolt pakutava asendustootega.

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Eesti Disaini Maja  probleemist e-posti aadressil info@estoniandesignhouse.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Eesti Disaini Maja-lt tasuta toote parandamist.

7.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub Eesti Disaini Maja Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

7.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist.

7.5. Puudusega toote asendamise korral on Eesti Disaini Majal õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Eesti Disaini Maja kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Eesti Disaini Maja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Eesti Disaini Majalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

7.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Eesti Disaini Maja keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

7.7. Eesti Disaini Maja ei vastuta:

-Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

-defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel:

-toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8.1. Eesti Disainerite Liit MTÜ vastutab Kliendi ees Eesti Disaini Maja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Klient vastutab Eesti Disaini Maja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4. Eesti Disaini Maja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5. Eesti Disaini Maja ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6. Eesti Disaini Maja ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

9.1. Eesti Disaini Majal on õigus e-poe arendamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada.

9.2. Eesti Disaini Maja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemist: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 eurot maksev toode on kogemata müügis 50 euroga ja tegemist on ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

10.1. Eesti Disaini Maja kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Eesti Disaini Maja ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

10.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Eesti Disaini Maja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

10.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Eesti Disainerite Liit MTÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Updating…
  • Ostukorvis ei ole tooteid.